+420 412 513 820

Co je to Blower door test?

Blower door test je jedna z metod měření těsnosti staveb pomocí tlakového spádu.

Co to však v praxi znamená? Nejprve je nutné pomocí ventilátoru vytvořit v budově tlakový rozdíl (buď podtlak a nebo přetlak). Po ustálení tlaku v budově se změří jaké množství vzduchu musí ventilátor do budovy dodat aby byl požadovaný tlakový rozdíl zachován. Stejné množství vzduchu pak proniká přes netěsnosti ve vzduchotěsné obálce budovy. 

Jak souvisí těsnost budov s větráním?

V minulosti se větrání budov provádělo hlavně okny a to jak řízeně (otevíráním oken), tak neřízeně díky spárové průvzdušnosti oken a netěsnostem ve stavebních konstrukcích.
V dnešní době se čím dál více prosazuje i do výstavby rodinných domů mechanické větrání, které je doplňováno zařízením na zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu. Toto zařízení umí uspořit značnou část nákladů na vytápění objektu za předpokladu, že veškerý odpadní vzduch z budovy prochází přes toto zařízení. Pokud část vzduchu prochází přes netěsnosti v obálce budovy snižuje se účinnost tohoto zařízení.
Celkovou těsnost objektu může ovlivnit i těsnost potrubí vzduchotechniky, pokud je vedeno vně vzduchotěsné obálky budovy.

Jak netěsnosti ovlivňují provoz budov?

Kromě už výše zmiňované ztráty energie může netěsnost stavby způsobit i problémy s povrchovou teplotou stavebních konstrukcí, kondenzací a vzniku plísní v místech netěsností. Pokud jsou objekty klimatizovány může docházet k této kondenzaci i v letním období a tím se stav budovy dále zhoršuje. Netěsnostmi v obálce budovy může pronikat i hluk z venkovního prostředí a zvyšovat tak hlukové zatížení obyvatel domu.

Kdy je vhodný okamžik pro provedení testu?

U nových budov je vhodné provést měření ihned po dokončení vzduchotěsné obálky budovy. Pouze v tomto stavu je možné provést dotěsňovací práce bez výrazně vyšších vícenákladů.

Jak jinak může Blower door test pomoci?

Před nákupem starší budovy lze prověřit technický stav budovy.
Při přípravě rekonstrukce budovy lze vyhledat problematická místa a při následné rekonstrukci je opravit.
Také lze kontrolovat kvalitu práce stavební firmy – celkovou průvzdušnost stavby je vhodné ošetřit smluvně už ve fázi zadávání zakázky.

Vytvořil: 2022 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS